Ara
GENEL SEKRETERLİK

Beydâvî Tefsirinin Belâgat ve Yöntem Açısından Tahlili

15.12.2021 06:29

BAŞLANGIÇ TARİHİ: 15-12-2021 14:00

BİTİŞ TARİHİ: 15-12-2021 15:00